Tìm kiếm văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số :17/ KHTHNT 15/09/2023 KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2023 - 2024
2 Số: 29/ KHTHNT 15/09/2023 Biểu công khai tài chính, công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2023-2024
3 Số :33/ KHTHNT 15/09/2022 KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2022 - 2023
4 Số: 203/ KHTHNT 15/09/2022 Biểu Công khai tài chính, công khai đội ngũ, CBQLNV, cơ sở vật chất, chất lượng năm học 2021-2022
5 Số: 139/ KHTHNT 15/09/2022 Công khai tài chính năm học 2021-2022
6 TTVB 3021 31/05/2022 V/v Ban hành văn bản công khai tài chính trường tiểu học Nam Thanh năm học 2022-2023
7 Số: 18/ KHTHNT 15/09/2021 KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2021 - 2022
8 TC-2021 31/05/2021 V/v Ban hành các văn bản công khai tài chính năm học 2020-2021
9 Số 101/KH-THNT 31/05/2021 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
10 Số: 165/ KHTHNT 15/09/2020 Công khai tài chính năm học 2019-2020
11 Số : 26/ KHTHNT 14/09/2020 KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2020 – 2021
12 Số 81/PGDĐT-TCCB 12/12/2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020 ( năm học 2020-2021)
13 Số: 65/ KHTHNT 15/09/2019 KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2019 – 2020
14 Số 124/KHTHNT 27/08/2019 Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2019-2020
15 Số 06/THNT/2019 30/05/2019 Báo cáo công khai tài chính năm học 2018-2019
16 Số 05/THNT/2019 28/05/2019 V/v công khai cơ cở giáo dục
17 Số 15/THNT/2019 28/05/2019 Công khai cơ cở giáo dục năm 2018 - 2019
18 Số 26 /BC-THNT 15/01/2019 Các biểu công khai tài chính năm học 2018 - 2019
19 3251/QĐ-SGDĐT 20/11/2018 Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019, lần 2
20 Số 85/KHTHNT 15/09/2018 Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2018-2019
21 482/QĐ-UBND 11/06/2018 Các trường được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia
22 4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Văn bản mới

Số: 165/ KHTHNT

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Lượt xem:70 | lượt tải:22

Số: 139/ KHTHNT

Công khai tài chính năm học 2021-2022

Lượt xem:76 | lượt tải:23

Số: 29/ KHTHNT

Biểu công khai tài chính, công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2023-2024

Lượt xem:134 | lượt tải:122

Số: 203/ KHTHNT

Biểu Công khai tài chính, công khai đội ngũ, CBQLNV, cơ sở vật chất, chất lượng năm học 2021-2022

Lượt xem:62 | lượt tải:134

Số :17/ KHTHNT

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:104 | lượt tải:24
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây